Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een waterschap in de provincies Utrecht en Zuid-Holland, op het gebied van 21 gemeenten. In het gebied wonen 750.000 mensen. Het hoofdkantoor staat in Houten. Het waterschap heeft diverse taken op het gebied van de waterhuishouding. Volgens eigen terminologie draagt het zorg voor veilige dijken (waterkeringen), schoon water (waterkwaliteit), droge voeten (waterkwantiteit) en beheer van vaarwegen. Het kantoor van HDSR is in 2018 helemaal verbouwd. Er is een regieruimte en een crisisruimte ingericht waar medewerkers via beeldschermen situaties kunnen monitoren en ingrijpen waar nodig. Om de informatie op de beeldschermen te krijgen is gebruik gemaakt van de Crestron DM NVX oplossing. Met behulp van een Crestron TSW-1060 touchpanel kan de medewerker kiezen op welk beeldscherm welke bron moet worden geprojecteerd. Medewerkers kunnen met hun eigen credentials inloggen via het touchpanel waarna de door de medewerker opgegeven voorkeuren automatisch worden ingesteld (welke bron op welk scherm, hoogte bureau en monitoren, layout).