• Privacy- en cookieverklaring Emenem Building Automation B.V.

  Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Emenem Building Automation B.V., Meester Strijbosstraat 26, 6001 SR, Weert geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54415411.

  Versie 1.0 2018-05-22

  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

  Het gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruiken van onze website www.emenem-buildingautomation.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het Contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Doeleinden van gebruik

  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Emenem Building Automation B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Emenem Building Automation B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het bepalen van strategie en beleid;

  Omschrijving van de persoonsgegevens

  Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • bedrijfsgegevens;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • IP-adres;
  • technische browserinformatie;
  • cookie ID;
  • klik- en surfgedrag.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

  • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen worden alleen door u versterkt als u ons benadert via het contactformulier op de website. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. Mocht uit het contact een project ontstaan, dan worden deze gegevens bewaard zolang ze gebruikt moeten kunnen worden tijdens het project of erna, vanwege onderhoudsredenen.
  • Technische browserinformatie en Cookie ID worden maximaal 1 maand bewaard.
  • Klik en surfgedrag wordt maximaal 1 jaar bewaard.

  Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Gegevensbeveiliging

  Emenem Building Automation B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

  Cookies

  Op deze website worden cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website en om voorkeursinstellingen vast te leggen. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Emenem Building Automation B.V. of die van een derde partij.
  Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

  Technische of functionele cookies

  Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.
  Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

  • Cookies m.b.t. het accepteren of afwijzen van cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.
  • Cookies m.b.t. de huidige sessie worden verwijderd bij het afsluiten van de browser.
  • Cookies m.b.t. voorkeursinstellingen en andere functionaliteiten (b.v. taalinstelling) worden maximaal 1 maand bewaard.

  In- en uitschakelen van cookies

  U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

  Verwijderen van cookies

  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

  Links naar andere websites van derden

  Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Uw wettelijke rechten

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@emenem-buildingautomation.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0495-785092 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

  U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens.

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Contactgegevens

  Emenem Building Automation B.V.
  Meester Strijbosstraat 26
  Email: info@emenem-buildingautomation.nl

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Klik hier voor PDF.

   

  Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

  Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
  Alles weigeren
  Instellingen aanpassen
  Sta alles toe
  Cookie-instelling bewerken